Spreekuur

Spreekuur

Consult
De huisarts houdt zowel ´s morgens als ´s middags spreekuur op afspraak. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken bij de assistente. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Een consult duurt 10 minuten. Als gemiddelde is dat voldoende gebleken. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of meer dan één onderwerp wilt bespreken kunt u dit bij het maken van de afspraak melden aan de praktijkassistente

Telefonisch spreekuur
Voor korte vragen, waarbij de dokter u niet hoeft te zien en/of onderzoeken bestaat de mogelijkheid van een telefonisch consult. Wanneer u dit aangeeft bij de assistente maakt zij een afspraak voor u op het telefonisch spreekuur. De dokter belt u dan rond het afgesproken tijdstip op.  Ook voor laboratoriumuitslagen kunt u een afspraak maken op het telefonisch spreekuur.

Wij verzoeken u  wijzigingen in uw telefoonnummer tijdig aan ons door te geven. Geef, als dat handig is, ook uw mobiele nummer door.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is zelf naar de praktijk te komen, dan kan de dokter u thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek bent, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

U zult merken dat de assistente altijd even vraagt waarom u een visite wilt. Zij doet dat om samen met u vast te stellen wanneer de visite het beste gemaakt kan worden en of er sprake is van spoed. Overigens kunnen veel zaken beter op de praktijk worden behandeld, omdat we daar over meer apparatuur beschikken om de diagnose te stellen of u te behandelen. Overleg even met de assistente of uw gang naar de praktijk medisch verantwoord lijkt.

Let op: De dokter legt tussen 12.00 en 14.00 uur huisbezoeken af. Het is dus van belang op tijd te bellen als u denkt dat de dokter bij u langs moet komen.
 

Assistentenspreekuur
Voor een aantal medische handelingen kunt u terecht op het spreekuur van de assistente.
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan:

 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • injecties
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders
   

POH spreekuur
De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts in de zorg voor patiënten met een chronische aandoening en heeft een taak in preventieve zorg.

U kunt bij de praktijkondersteuner terecht voor de volgende zaken:  
- Stoppen met roken
- Longfunctietest
- Risico inventarisatie hart- en vaatziekten

Daarnaast heeft de praktijkondersteuner een spreekuur voor diabetes- en astma/COPD-patienten.

Een afspraak bij de praktijkondersteuner kunt u maken bij de assistente.

Praktijk info

Huisartsenpraktijk De Grooth Oranjetuin 92 2665 VJ  Bleiswijk

(Van 8:00 - 12:00u en van 14:00 - 17:00u) Tel: 010 521 52 41

Bij spoed (van 08.00 - 17.00u) Tel: 010 521 52 41, kies 1

Direct inschrijven