POH/POH-GGZ

POH/POH-GGZ

POH
De praktijkondersteuner (POH) neemt een deel van de zorg voor patiënten met een chronische aandoening op zich. Voor bijvoorbeeld diabetes mellitus (suikerziekte) en COPD heeft de praktijkondersteuner een apart spreekuur. Ook ouderenzorg en preventie van hart- en vaatziekten behoort tot het takenpakket van de praktijkondersteuner. Daarnaast voert de praktijkondersteuner longfunctietesten uit en is er een spreekuur voor stoppen met roken.
De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisarts en er is regelmatig overleg over het te voeren beleid.
Mevrouw Gerrie van Buren is bij ons werkzaam als praktijkondersteuner (POH) op maandag, dinsdag ochtend en vrijdag.
Zie voor de verdere informatie over het spreekuur van de praktijkondersteuner POH spreekuur

POH-GGZ
De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische problemen. Dat betekent dat de huisarts u kan voorstellen om een afspraak te maken met de POH-GGZ, wanneer u zich bijvoorbeeld somber, gespannen of gestrest voelt. Daarnaast heeft de POH-GGZ aandacht voor relatieproblemen en werk-gerelateerde klachten. De POH-GGZ luistert naar u, helpt u bij de vraagverheldering en gaat samen met u aan de slag om uw problemen aan te pakken.
De heer R. van Adrichem is op woensdag als POH-GGZ werkzaam bij ons in de praktijk.

De zorg die de POH en de POH-GGZ verleent maakt onderdeel uit van het basispakket. U hoeft dus niets zelf te betalen of uw eigen risico aan te spreken.

Praktijk info

Huisartsenpraktijk De Grooth Oranjetuin 92 2665 VJ  Bleiswijk

(Van 8:00 - 12:00u en van 14:00 - 17:00u) Tel: 010 521 52 41

Bij spoed (van 08.00 - 17.00u) Tel: 010 521 52 41, kies 1

Direct inschrijven