Nieuws en mededelingen

Nieuws en mededelingen

Privacyverklaring huisartsenpraktijk de Grooth

Uw toestemming:

Door u in te schrijven bij de praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren.

U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk moment intrekken.

Omgang met uw persoonsgegevens:

Toegang tot uw gegevens hebben:

  • Uzelf;
  • Dokter de Grooth en dokter Stakenburg;
  • Alle assistentes, praktijkondersteuners en eventuele stagiaires van de praktijk;
  • Alle huisartsen van de praktijk in geval van vervanging bij ziekte, vakantie en noodsituaties;
  • Waarnemers van de huisartsenpost Midden-Holland HAP-MH hebben inzicht in de waarneemgegevens;
  • Enkele beheerders van ons informatiesysteem (Pharma Partners)

Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding.

Wanneer rechtens komt vast te staan dat hulpverleners daartoe gehouden zijn, zullen zij mogen overgaan tot het aan derde(n) verstrekken van naam, adres, woonplaats en BSN-nummer. Andere dan de genoemde partijen zullen zonder uw toestemming geen inzage krijgen in uw individuele gegevens.

Organisatie:

Huisartsenpraktijk de Grooth is een duo praktijk en valt onder verantwoordelijkheid de huisartsen H. de Grooth en J.H.E. Stakenburg.

Als dokter de Grooth en/of dokter Stakenburg vervangen moeten worden, bijvoorbeeld voor vakantie of nascholing, wordt dat altijd bekend gemaakt, behalve als er door een noodsituatie geen gelegenheid is tot overleg

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte in Nederland bevindt. Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens ‘the state of the art’.

Waarom vraagt de assistente waarom ik een afspraak met de huisarts wil maken?

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om enerzijds zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten en anderzijds om in te schatten hoe veel tijd zij voor u moet reserveren op het spreekuur. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Een aantal praktische zaken:

We hebben in onze praktijk de privacy van onze patiënten hoog in het vaandel staan. We proberen daarom zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met die privacy. Dit betekent een aantal dingen.

  • We zullen medische informatie aan de telefoon alleen meedelen aan de patiënt om wie het gaat. Dat betekent dus dat uitslagen niet opgevraagd mogen worden door de partner/ouder/kind van de patiënt, tenzij daar uitdrukkelijk door de patiënt toestemming voor gegeven is. Dit geldt in principe voor iedereen van 12 jaar en ouder.
  • We zullen bij telefonisch contact geen voicemail inspreken die medische informatie bevat. Wel kunnen we verzoeken de praktijk terug te bellen. Dit omdat we bij een voicemail niet kunnen controleren door wie de voicemail wordt afgeluisterd.
  • Aan de balie zal medische informatie (bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken of recepten) alleen aan de betreffende patiënt meegedeeld worden. Ook bijvoorbeeld verwijsbrieven die klaar staan kunnen alleen door de patiënt zelf opgehaald kunnen worden, tenzij die uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven aan iemand anders.
  • Wij maken geen gebruik van e-mail.

 

 

 

 

 

Praktijk info

Huisartsenpraktijk De Grooth Oranjetuin 92 2665 VJ  Bleiswijk

(Van 8:00 - 12:00u en van 14:00 - 17:00u) Tel: 010 521 52 41

Bij spoed (van 08.00 - 17.00u) Tel: 010 521 52 41, kies 1

Direct inschrijven