Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wanneer u om één of andere reden niet tevreden bent over onze dienstverlening  of u hebt een klacht over de zorgverlening dan stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Blijf er niet mee rondlopen. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Mogelijk is er sprake van een misverstand, mogelijk kan uw melding leiden tot verbetering van de praktijkvoering en zorgverlening.

Indien u het moeilijk vindt dit mondeling te doen, dan kunt u ook schriftelijk reageren. U kunt hiervoor een klachtenformulier bij de assistente verkrijgen.

Wij waarderen het als u ons de gelegenheid geeft van een klacht te leren en staan graag open voor uw suggesties en verbeterpunten.

Wanneer komt u er met ons niet uit komt, kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Tel: 088 229100

www.skge.nl

 

Praktijk info

Huisartsenpraktijk De Grooth Oranjetuin 92 2665 VJ  Bleiswijk

(Van 8:00 - 12:00u en van 14:00 - 17:00u) Tel: 010 521 52 41

Bij spoed (van 08.00 - 17.00u) Tel: 010 521 52 41, kies 1

Direct inschrijven